Sterczewski vs. Giertych

Z Giertychem czy bez niego, w oczach wszystkich – głosujących na KO, czy nie – ta koalicja i jej listy mają właśnie taki charakter „trudnych kompromisów”. Nikt nigdy nie udawał, że jest inaczej.

Abortion Dream Team, wyrok

Skazano Justynę Wydrzyńską. Za pomoc w aborcji. Oświadczenie Obywateli RP jest m.in. moim oświadczeniem.