Nierozwiązywalny problem granicy – 5 tez

1. Polska polityka to nie obrona granic.
2. To jest wojna polsko-polska.
3. Jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na totalitaryzm.
4. Putin zrealizował cele.
5. Należy odejść od moralnych ocen.