Wojciech Kinasiewicz, Obywatele RP

To między innymi dzięki Pawłowi marszów w miesięcznice smoleńskie już nie ma. To między innymi dzięki Pawłowi „mit smoleński” upadł. To tam Paweł uczył nas, jak praktycznie i skutecznie wykorzystać nieposłuszeństwo obywatelskie w oporze przeciw autorytarnej władzy. To tam uczył nas również tolerancji, szacunku dla człowieka bez względu na jego przekonania i poglądy. Udało się. Wygraliśmy. Obroniliśmy prawo do pokojowych zgromadzeń. Z tego prawa korzystamy do dziś. To dzięki Pawłowi nauczyliśmy się stawać przed sądami w słusznej sprawie i wymusiliśmy rozproszoną kontrole konstytucyjną. To między innymi dzięki temu dziś możemy na niezależne sądy i niezawisłych sędziów liczyć. To również między innymi Paweł doprowadził do tego, że można już publicznie faszyzm nazywać faszyzmem.